FutechJSC

Video giới thiệu sản phẩm Fingertec

Video giới thiệu chi tiết các sản phẩm Fingertec do Futech phân phối tại thị trường Việt Nam

Đọc tiếp


FutechJSC

Danh sách khách hàng lắp đặt thiết bị fingertec

Danh sách khách hàng đã triển khai hệ thống kiểm soát vào ra và chấm công van tay của FingerTec

Đọc tiếp


FutechJSC

Hướng dẫn cài đặt phần mềm Ingress

Video hướng dẫn cài đặt phần mềm Ingress

Đọc tiếp


FutechJSC

Hướng dẫn cài đặt phần mềm TCMS V3

Video hướng dẫn cài đặt phần mềm TCMS V3

Đọc tiếp


FutechJSC

Ingress

Phần mềm kiểm soát vào ra và chấm công tiếng anh, tiếng việt

Đọc tiếp


FutechJSC

TCMSV3

Phần mềm kiểm soát vào ra và chấm công bằng tiếng anh và tiếng việt

Đọc tiếp


FutechJSC

OFIS-Y

Thiết bị xác thực trực tuyến bằng vân tay

Đọc tiếp


FutechJSC

OFIS-X

Thiết bị xác thực trực tuyến bằng vân tay

Đọc tiếp


FutechJSC

Ingressus IV

Bộ điều khiển kiểm soát vào ra và chấm công cho 4 cửa, kết nối đến 4 đầu đọc vào ra, lưu trữ 3000 vân tay + 30,000 thẻ + 30,000 mật khẩu + 100,000 sự kiện.

Đọc tiếp


FutechJSC

Ingressus II

Bộ điều khiển kiểm soát vào ra và chấm công cho 2 cửa, kết nối đến 4 đầu đọc vào ra, lưu trữ 3000 vân tay + 30,000 thẻ + 30,000 mật khẩu + 100,000 sự kiện.

Đọc tiếp


FutechJSC

Ingressus I

Bộ điều khiển kiểm soát vào ra và chấm công cho 1 cửa, kết nối đến 2 đầu đọc vào ra, lưu trữ 3000 vân tay + 30,000 thẻ + 30,000 mật khẩu + 100,000 sự kiện.

Đọc tiếp


FutechJSC

TimeLine 100

Đầu đọc chấm công bằng thẻ, lưu trữ 10,000 thẻ + 30,000 sự kiện

Đọc tiếp


FutechJSC

s-Kadex

Đầu đọc kiểm soát vào ra bằng thẻ, lưu trữ 500 thẻ

Đọc tiếp


FutechJSC

i-Kadex (Slave)

Đầu đọc thẻ phụ

Đọc tiếp


FutechJSC

k-Kadex (slave)

Đầu đọc phụ có bàn phím cảm ứng

Đọc tiếp


FutechJSC

m-Kadex

Thiết bị kiểm soát vào ra và chấm công bằng thẻ từ, lưu trữ 30,000 thẻ + 50,000 sự kiện

Đọc tiếp


FutechJSC

Kadex

Thiết bị kiểm soát vào ra và chấm công bằng thẻ từ, lưu trữ 30, 000 thẻ + 50,000 sự kiện

Đọc tiếp


FutechJSC

Face ID 4

Thiết bị chấm công nhận diện khuôn mặt, lưu trữ 800 khuôn mặt + 10,000 thẻ + 100,000 sự kiện

Đọc tiếp


FutechJSC

Face ID 2

Thiết bị kiểm soát vào ra và chấm công nhận diện khuôn mặt, lưu trữ 1200 khuôn mặt + 10,000 vân tay + 10,000 thẻ + 200,000 sự kiện

Đọc tiếp


FutechJSC

Face ID 3

Thiết bị kiểm soát vào ra và chấm công nhận diện khuôn mặt, lưu trữ 1500 khuôn mặt + 10,000 thẻ + 100,000 sự kiện

Đọc tiếp