FutechJSC

Video giới thiệu sản phẩm Fingertec

Video giới thiệu chi tiết các sản phẩm Fingertec do Futech phân phối tại thị trường Việt Nam

Đọc tiếp


FutechJSC

KeyLock 8800

Khóa vân tay và thẻ, lưu trữ 500 vân tay + 100 thẻ + 30,000 sự kiện

Đọc tiếp


FutechJSC

KeyLock 7700

Khóa vân tay và thẻ, lưu trữ 500 vân tay + 100 thẻ + 30,000 sự kiện

Đọc tiếp