FutechJSC

Video giới thiệu sản phẩm Fingertec

Video giới thiệu chi tiết các sản phẩm Fingertec do Futech phân phối tại thị trường Việt Nam

Đọc tiếp


FutechJSC

TimeLine 100

Đầu đọc chấm công bằng thẻ, lưu trữ 10,000 thẻ + 30,000 sự kiện

Đọc tiếp


FutechJSC

s-Kadex

Đầu đọc kiểm soát vào ra bằng thẻ, lưu trữ 500 thẻ

Đọc tiếp


FutechJSC

i-Kadex (Slave)

Đầu đọc thẻ phụ

Đọc tiếp


FutechJSC

k-Kadex (slave)

Đầu đọc phụ có bàn phím cảm ứng

Đọc tiếp


FutechJSC

m-Kadex

Thiết bị kiểm soát vào ra và chấm công bằng thẻ từ, lưu trữ 30,000 thẻ + 50,000 sự kiện

Đọc tiếp


FutechJSC

Kadex

Thiết bị kiểm soát vào ra và chấm công bằng thẻ từ, lưu trữ 30, 000 thẻ + 50,000 sự kiện

Đọc tiếp