FutechJSC

Danh sách khách hàng lắp đặt thiết bị fingertec

Danh sách khách hàng đã triển khai hệ thống kiểm soát vào ra và chấm công van tay của FingerTec

Đọc tiếp


FutechJSC

H2i

Đầu đọc kiểm soát vào ra và chấm công vân tay, lưu trữ 1500 vân tay + 10,000 thẻ + 100,000 sự kiện

Đọc tiếp


FutechJSC

R2c (Slave)

Đầu đọc phụ vân tay + thẻ

Đọc tiếp


FutechJSC

R2

Đầu đọc kiểm soát vào ra và chấm công vân tay, lưu trữ 3000 vân tay + 120,000 thẻ

Đọc tiếp


FutechJSC

TA500

Đầu đọc chấm công vân tay, lưu trữ 2000 vân tay + 80,000 sự kiện

Đọc tiếp


FutechJSC

AC100C

Đầu đọc chấm công vân tay, lưu trữ 8000 vân tay + 200,000 sự kiện

Đọc tiếp


FutechJSC

TA200 Plus

Đầu đọc chấm công vân tay, lưu trữ 10,000 vân tay + 10,000 thẻ + 200,000 sự kiện

Đọc tiếp


FutechJSC

TA100C/TA100CR

Đầu đọc chấm công vân tay màn hình màu, lưu trữ 8000 vân tay + 200,000 sự kiện + 10,000 thẻ (TA100CR)

Đọc tiếp


FutechJSC

R3

Thiết bị kiểm soát vào ra và chấm công màn hình màu lưu trữ 3,000 vân tay + 10,000 thẻ + 100,000 sự kiện

Đọc tiếp


FutechJSC

Q2i

Thiết bị kiểm soát vào ra và chấm công màn hình màu lưu trữ 10,000 vân tay + 10,000 thẻ + 200,000 sự kiện

Đọc tiếp


FutechJSC

i-Kiosk 100 Plus

Thiết bị kiểm soát vào ra và chấm công màn hình màu, cảm ứng lưu trữ 10,000 vân tay + 10,000 thẻ + 200,000 sự kiện

Đọc tiếp


FutechJSC

Futech trở thành đại lý ủy quyền của FingerTec tại Việt Nam.

Với kinh nghiệm và uy tín lâu năm về hệ thống chấm công, FingerTec đã quyết định cấp chứng chỉ cho Futech trở thành đại lý ủy quyền, phân phối các sản phẩm của FingerTec ở thị trường Việt Nam.

Đọc tiếp