FutechJSC

Danh sách khách hàng lắp đặt thiết bị fingertec

Danh sách khách hàng đã triển khai hệ thống kiểm soát vào ra và chấm công van tay của FingerTec

Đọc tiếp


FutechJSC

H3i

Thiết bị kiểm soát vào ra bằng vân tay và thẻ, lưu trữ 200 vân tay + 500 thẻ

Đọc tiếp


FutechJSC

AC900

Đầu đọc kiểm soát vào ra và chấm công vân tay, lưu trữ 1500 vân tay + 100,000 sự kiện

Đọc tiếp


FutechJSC

H2i

Đầu đọc kiểm soát vào ra và chấm công vân tay, lưu trữ 1500 vân tay + 10,000 thẻ + 100,000 sự kiện

Đọc tiếp


FutechJSC

R2c (Slave)

Đầu đọc phụ vân tay + thẻ

Đọc tiếp


FutechJSC

R2

Đầu đọc kiểm soát vào ra và chấm công vân tay, lưu trữ 3000 vân tay + 120,000 thẻ

Đọc tiếp


FutechJSC

R3

Thiết bị kiểm soát vào ra và chấm công màn hình màu lưu trữ 3,000 vân tay + 10,000 thẻ + 100,000 sự kiện

Đọc tiếp


FutechJSC

Q2i

Thiết bị kiểm soát vào ra và chấm công màn hình màu lưu trữ 10,000 vân tay + 10,000 thẻ + 200,000 sự kiện

Đọc tiếp


FutechJSC

i-Kiosk 100 Plus

Thiết bị kiểm soát vào ra và chấm công màn hình màu, cảm ứng lưu trữ 10,000 vân tay + 10,000 thẻ + 200,000 sự kiện

Đọc tiếp


FutechJSC

Hệ thống điện nhẹ

Hệ thống âm thanh, camera quan sát, kiểm soát vào ra, bãi xe thông minh, mạng lan, điện thoại, hội nghị truyền hình...

Đọc tiếp