Máy bán hàng tự động + Thẻ đa năng

Hệ thống máy bán hàng tự động đã được các kỹ sư của Futech nghiên cứu và áp dụng thành công công nghệ thanh toán bằng thẻ thông minh, giúp thuận tiện và giảm chi phí quản lý


Nhận xét

 
 
 

Follow us

Thẻ