Hệ thống cửa phân làn (Flap Barrie)

Hệ thống cửa phân làn kiểm soát vào ra bằng thẻ, phân làn người đi bộ


Nhận xét

 
 
 

Follow us

Thẻ