Ingress

Phần mềm kiểm soát vào ra và chấm công tiếng anh, tiếng việt

Mô hìn phần mềm


Tính năng phần mềm
 • Monitoring / giám sát sự kiện từ các thiết bị theo thời gian thực

 • Visual Map / bản đồ trạng thái các thiết bị

 • Remote Control / điều khiển từ xa các thiết bị trên phần mềm

 • Anti-Passback / chức năng chống đi ngược, ngăn chặn người dùng vào khu vực thứ 2 khi chưa ra khỏi khu vực 1

 • Fire Alarm Linkage / chức năng báo cháy, khi có cháy hệ thống sẽ tự động mở các cửa thoát hiểm khẩn cấp

 • Interlock / chức năng này cho phép thiết lập một cửa chỉ có thể mở khi 1 cửa khác đã đóng

 • Quick Setup / cài đặt nhanh

 • Batch Create User / tạo nhiều người dùng đồng thời

 • Event Priority / thiết lập sự kiện ưu tiên để gửi tin nhắn, email


 • 29 Comprehensive Reports / 29 báo cáo khác nhau

 • Water Mark / tạo ảnh nền cho báo cáo

 • Save Reports into Various Formats / xuất báo cáo ra các định dạng khác nhau như PDF, XLS, CSV, RTF, HTMLNhận xét

 
 
 

Follow us

Thẻ