Nhà máy Microsoft Bắc Ninh (Nokia cũ)

Hệ thống thẻ đa năng quản lý xuất ăn công nghiệp, thanh toán quầy kanteen

Để giải quyết các vấn đề quản lý nhà ăn hiện tại và đáp ứng được các yêu cầu đặt ra của khách hàng. Công ty Futech đề xuất giải pháp quản lý nhà ăn bằng thẻ đa năng như sau: 
1. Lắp đặt các đầu đọc quẹt thẻ thanh toán tại nhà ăn và kanteen 
2. Phân loại đầu đọc theo xuất ăn chính, xuất ăn phụ, theo từng nhà cung cấp, theo loại hàng hóa 
3. Viết phần mềm chuyên dụng theo yêu cầu của khách hàng 
4. Cài đặt phần mềm cho các nhân viên hành chính để nạp tiền vào thẻ, quản lý danh sách nhân viên cũng như truy xuất báo cáo hàng ngày, hàng tháng

 

Một số hình ảnh 

Nhận xét

 
 
 

Follow us

Thẻ