Danh sách khách hàng lắp đặt thiết bị fingertec

Danh sách khách hàng đã triển khai hệ thống kiểm soát vào ra và chấm công van tay của FingerTec

Danh sách khách hàng lắp đặt thiết bị FingerTec

# Khách hàng Thời gian
1 Tổng công ty Hằng Hải Việt Nam - Vinaline 2016
2 Công ty TNHH Aiden Việt Nam 2013-2016
3 Công ty TNHH JGC 2014-2016
4 Công ty cổ phần Motek 
2015-2016
5 Tổng công ty dịch vụ viễn thông VNPT - VinaPhone
2015
6 Khu Công nghệ Cao Hòa Lạc
2016
7 Khu độ thị Ngoại Giao Đoàn
2015
8 Nam Đô Tower
2016
9 Công ty CP đầu tư Long Giang
2016
10 Nhà máy dầu thực bật Cái Lân
2015
11 Khu du lịch Tuần Châu – Hạ Long
2015
12 Nhà máy Chăn Ga Gối Đệm Hanvico
2014
13 Nhá máy may Vietpan
2013
14 Ngân hàng Hapubank
2010
15 Nhà máy Panasonic Việt Nam
2009
16 Tập đoàn TaxiGroup
2012
17 Khu đô thị Hapulico
2013
18 Công ty Sông Hồng
2013
19 Công ty Meco
2014

Nhận xét

 
 
 

Follow us

Thẻ