Tầm nhìn, sứ mệnh Futech

Sứ mệnh Futech
  • Là Công ty Công Nghệ hàng đầu của Việt Nam, cung cấp sản phẩm và dịch vụ theo chuẩn mực quốc tế, nhằm nâng cao giá trị cuộc sống.
Tầm nhìn Futech
  • Trở thành Công ty hàng đầu về công nghệ trong nước và Quốc tế.
Giá trị cốt lõi Futech
  • Mọi họat động đều hướng tới khách hàng.
  • Năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp, tận tâm, minh bạch, hiện đại.
  • Người lao động được quyền phấn đấu, cống hiến làm việc hết mình – được quyền hưởng thụ đúng với chất lượng, kết quả, hiệu quả của cá nhân đóng góp – được quyền tôn vinh cá nhân xuất sắc, lao động giỏi.
Triết lý kinh doanh Futech
  • An toàn, hiệu quả, bền vững và chuẩn mực quốc tế.
  • Đoàn kết, hợp tác, chia sẻ và trách nhiệm xã hội
  • Sự an toàn, tiện nghi của khách hàng là sự thành công của Futech.
Slogan: Công nghệ của tương lai.

Nhận xét

 
 
 

Follow us

Thẻ