Slide background 1. Thiết bị đọc vân tay 2. Thiết bị nhận dạng khuôn mặt 3. Đầu đọc thẻ từ 4. Bộ điều khiển 5. Thiết bị xác thực online 6. Phần mềm kiểm soát vào ra và chấm công
Slide background FingerTec
Kiểm soát vào ra và chấm công
Xem thêm
Slide background FingerTec
Danh sách khách hàng
Xem thêm

Sản phẩm

Thiết bị đọc vân tay

Thiết bị nhận dạng vân tay ứng dụng cho chấm công, kiểm soát vào ra

Thiết bị nhận dạng khuôn mặt

Thiết bị nhận dạng khuôn mặt, ứng dụng chấm công, kiểm soát vào ra

Đâu đọc thẻ từ

Đầu đọc thẻ từ: thẻ proximity, mifare, hid ứng dụng kiểm soát vào ra và chấm công

Bộ điều khiển

Bộ điều khiển khiển kết nối đến đầu đọc thẻ hoặc đầu đọc vân tay

Tin tức

Đối tác

FingerTec
Seoco
Axis
Secus
GigaTMS
Panasonic
Apollo
Huyndai Telecom
Shany
Hapulico